261225386

?erpadla

Zubová ?erpadla Verdergear

?ada ?erpadel Verdergear nabízí vynikající ?e?ení pro vysoce viskózní kapaliny. Zubová ?erpadla jsou k dispozici s p?íslu?enstvím, jako jsou topné plá?tě, pojistné ventily, speciální materiály, základové desky a dal?í. Zubové ?erpadlo se ?asto pou?ívá pro ?erpání viskózních kapalin, ale je také vhodné pro jiné aplikace. ?erpadla jsou vynikající pro manipulaci s tekutinami jakékoliv viskozity, které vy?adují jemny pr?tok bez pulzace. Zubová ?erpadla Verdergear jsou vynikajícím ?e?ením pro kapaliny s pevnymi ne?istotami a pro média s/bez mazací schopnosti. Některá ?erpadla jsou vhodná i pro ?erpání ?okolády a ?krobu.

Vyhody pro zubová ?erpadla Verdergear

√ Zubová ?erpadla s vnit?ním ozubením Verdergear Victor R jsou vhodná pro ?erpání kapalin o jakékoli viskozitě a kde vy?adujete ?etrné, bezpulzní ?erpání.

√ Vyhodou těchto ?erpadel je také jejích konstantní dávkování díky jejich pracovnímu principu. Poskytuje tak ?etrné a bezpulzní ?erpání, které oceníte p?i p?esném dávkování a u kapalin náchylnych na smykové t?ení.

√ V?echna zubová ?erpadla nabízí několik mo?ností p?ipojení, co? uvítáte p?i jejich instalaci do starych nebo vznikajících potrubních tras.

Zubová ?erpadla Verdergear

Hledáte technické podklady?

Máme pro vás p?ipraveny speciální stránky s technickou dokumentací. P?ejdete na ně kliknutím sem.

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看