261225386

?erpadla

Verderflex OEM Peristaltická ?erpadla

Peristaltické ?erpadlo Verderflex OEM. Vhodné do panel? a za?ízení, kde pot?ebujete spolehlivě nadávkovat ur?ité mno?ství kapaliny. ?erpadla pro vykon 60 ml/min - 17 l/min, s r?znymi specifikacemi motor? v závislosti na pou?ití, nap?. hygienické nebo pro silně zne?istěné pr?myslové prost?edí.

Vyhody ?erpadel Verderflex OEM

 • Uzp?sobení specifikacím zákazník?
 • Malé rozměry
 • Velky rozsah vykonu
 • Jednoduchá vyměna hadi?ek

Typická vyu?ití ?erpadel Verderflex OEM

 • Dávkování
 • Vydejní automaty
 • Prodejní automaty
 • Plnění  lahví
 • Tiska?ské stroje
 • ?istící stroje
 • Nápájecí ?erpadla v zemědělství
 • Analytická za?ízení
Verderflex OEM Peristaltická ?erpadla

Hledáte technické podklady?

Máme pro vás p?ipraveny speciální stránky s technickymi podklady. P?ejdete na ně kliknutím sem.

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看