261225386
About Verder

Jak vám m??eme pomoci?

Jsme Verder Liquids, globální vyrobce a dodavatel ?erpadel. Na základě na?eho ?irokého portfolia a dlouholetych zku?eností vám m??eme nabídnout nejlep?í ?e?ení v oblasti ?erpadel a to bez ohledu na to, v jakém odvětví podnikáte. Lokální poptávky spravujeme prost?ednictvím jedné z na?ich 27 místních pobo?ek nebo pomocí na?eho celosvětového distribu?ního centra.

Podnikáme v oboru více ne? 50 let. Myslíme si, ?e je to dost dlouhá doba na to, abychom se mohli ozna?it za odborníky v oblasti ?erpadel. ?ádná aplikace není stejná, ?ádny proces není stejny, ani na?e ?e?ení. Nasloucháme vám a najdeme s vámi nejlep?í ?e?ení.

Jakmile pro vás vybereme nejlep?í mo?né ?e?ení, nabízíme vám ho díky vlastnímu distribu?nímu centru s rychlou dostupností.

I?O: 45793263
DI?: CZ45793263

ID datové schránky: ykrrmvz

Jednatel: Andries Verder
Prokurista: Ing. Jind?ich Baumruk

Ing. Jind?ich Baumruk
prokurista, ?editel spole?nosti

Tel.: +420 261 225 420
Mobil: +420 602 532 043
Mail: jindrich.baumruk(at)verder.cz

CZK Bankovní spojení:478478863/0300
IBAN: CZ 3303 0000 0000 0478 4788 63
SWIFT: CEKO CZPP

EUR Bankovní spojení: 178324168/0300
IBAN: CZ 4003 0000 0000 0178 3241 68
SWIFT: CEKO CZPP

Dokumenty ke sta?ení:

Jak nás m??ete oslovit


美国a片-韩国a片-综合a片在线观看