261 225 386
PR?MYSL

Zpracování ropy a zemního plynu

Drsné prost?edí v ropném a plynárenském pr?myslu pot?ebuje robustní a spolehlivá ?erpadla. ?erpadla se pou?ívají pro transport benzínu, injektá?e, p?e?erpávání chemikálií nebo stripování. Jak rozdílné jsou vyzvy, tak rozdílné jsou po?adavky na ?erpadla.

Verder má rozsáhlé zku?enosti v ropném a plynárenském pr?myslu. Na?e robustní a spolehlivá ?erpadla se pou?ívají pro celém světe p?i r?znych dávkovacích, mě?ících nebo p?e?erpávacích aplikacích. Díky ?iroké ?adě produkt? vám m??eme nabídnout nejlep?í ?e?ení pro vá? problém

Zpracování ropy a zemního plynu
美国a片-韩国a片-综合a片在线观看