261225386
PR?MYSL

?erpadla pro potraviná?sky a nápojovy pr?mysl

Spole?nost Verder divize Liquids nabízí rozsáhly program ?erpadel, která splňují vyzvy a po?adavky potraviná?ského a nápojového pr?myslu. Na?e ?erpadla jsou pou?ívána v mlékárenském pr?myslu, pivovarnictví, p?i vyrobě vína a v mnoha dal?ích oblastech.

?erpáme ?okoládu a těsto nebo jen vodu a CIP roztoky. Kromě ?erpadel s certifikací pro potraviná?ské aplikace nabízíme mnoho pr?myslovych ?erpadel se sanita?ním p?ipojením (pro méně citlivé aplikace).  

Na?e ?erpadla s certifikací pro potraviná?ské (food) aplikace: 

Pr?myslová ?erpadla se sanita?ním p?ipojením:

 

 

 

Potraviná?sky & Nápojovy
美国a片-韩国a片-综合a片在线观看