261225386
PR?MYSL

?erpání ve farmaceutickém a kosmetickém pr?myslu

Stejně jako v mnoha jinych pr?myslovych odvětvích lze ?erpadla nalézt i ve  farmaceutickém a chemickém pr?myslu. Mnoho aplikací vy?aduje nap?íklad p?esné dávkování, ?ar?ovité dávkování nebo p?e?erpávání r?znych tekutin.

Na?e hygienická ?erpadla pro vyrobu kosmetickych a farmaceutickych vyrobk? jsou komplexně certifikována a jsou k dispozici v r?znych povrchovych vlastnostech. Nap?íklad na?e pi?kotová ?erpadla a dvouv?etenová ?erpadla nabízejí nejlep?í ?istící a samonasávací schopnosti.

Mo?né p?íklady ?erpání kapalin ve farmaceutickém pr?myslu:

  • P?esné dávkování léku
  • ?ar?ovité dávkování malych p?esnych mno?ství
  • Dezinfekce laboratorních za?ízení
Farmaceuticky & Kosmeticky
美国a片-韩国a片-综合a片在线观看