261 225 386
PR?MYSL

?erpání ?isté vody a odpadních vod

?erpání vody zní velice jednodu?e. Av?ak ?istá voda nema?e a p?edstavuje velky problém pro ?erpadla, která ji vyu?ívají pro chlazení ucpávek. Verder nabízí ?irokou ?adu bezucpávkovych ?erpadel, která jsou dodávána pro vysokotlaké ?i?tění, dezinfekci nebo p?i úpravě odpadních vod. ?erpání odpadních vod je velmi odli?né od ?isté vody. ?asto kapalina obsahuje dlouhá vlákna a jiné abrazivní ?ásti. Pro ?i?tění odpadních vod je t?eba několik r?znych agresivních nebo abrazivních chemikálií. 

Jako specialista na vodu a odpadové hospodá?ství vám nabízíme mnoho r?znych ?erpadel, která jsou navr?ena lidmi z odvětví a mohou ?erpat vět?inu obtí?nych kapalin.

Odpadové hospodá?ství
美国a片-韩国a片-综合a片在线观看