261 225 386
PR?MYSL

Bazénová ?erpadla a spa ?erpadla

Plavecké bazény pot?ebují spolehlivé a bezpe?né systémy pro manipulaci s chemikáliemi s cílem p?izp?sobit kvalitu vody tak, aby zde lidé byli v bezpe?í p?ed úrazy a zároveň si u?ívali relaxa?ního ?asu.

Bazény musí mít správné pH vody a dosahují toho dávkováním chloru do vody. Spole?nost Verder má pro tento specificky ú?el ?irokou ?kálu produkt?.

Od solenoidovych a peristaltickych ?erpadel po dávkování chemikálií nebo i vyhodnocovací p?ístroje pro kontrolu a úpravu parametr? vody. V?e lze nakombinovat dle va?ich po?adavk? a pot?eb. V?echny produkty jsou navr?eny s ohledem na snadnou obsluhu a snadnou údr?bu, p?i?em? jsou v souladu s nejvy??ími pr?myslovymi standardy.

Bazenová ?erpadla & spa ?erpadla
美国a片-韩国a片-综合a片在线观看