261225386
Technologie

Jak pracují zubová ?erpadla?

Zubové ?erpadlo s vnit?ním ozubením je objemové ?erpadlo, které vyu?ívá sestavu rotoru a vlo?eného kola pro vytvo?ení pr?toku. Sestava je oddělená, vyu?ívá p?ilehly p?lměsíc mezi vnit?ním a vněj?ím ozubením. Otá?ením vlo?eného kola se v prostorech vytvo?enym p?lměsícem dopravuje v mezerách zub? kapalina k vytlaku.

Na jaké kapaliny a aplikace je toto ?erpadlo vhodné?

Zubové ?erpadlo s vnit?ním ozubením je vhodné pro viskózní kapaliny jako je olej, bitumen, tuky, sirupy, ?okoláda a ?ivice. ?ím je produkt viskózněj?í, tím vy??í je ú?innost pracovního principu tohoto ?erpadla. Zubové ?erpadlo s vnit?ním ozubením je vhodné pro kapaliny s viskozitou do 100.000 cSt!

Jak fungují zubová ?erpadla s vnit?ním ozubením?

Zubové ?erpadlo s vnit?ním ozubením je samonasávací a funguje na principu "p?esunování" ?erpaného produktu (pat?í do skupiny objemovych ?erpadel). Tok kapaliny zaji??ují dva rotory (vněj?í rotorové ozubené kolo a vnit?ní vlo?ené kolo). Kdy? se rotorové kolo za?ne otá?et, pohybuje se vlo?ené kolo v jeho zubech a posunuje ?erpany produkt k vytlaku. K tomuto posunování dochází v prostorech mezi zuby. V komo?e ?erpadla je dále p?lměsíc, ktery uzavírá volny prostor mezi zuby. Kdy? se ozubená kola zatahují, kapalina se pomalu vytla?je z ?erpadla. Vysledkem je konstantní hladky tok bez pulz?.

P?e?těte si více o funk?ním principu

 

 

Kontaktujte mě ohledně mé ?ádosti

Máte nějaké otázky ohledně vyběru ?erpadla? Chcete vědět, které ?erpadlo je pro vás nejlep?í? Nechte nám na sebe kontakt a bli??í informace a ná? produktovy specialista vám zavolá.

Zubová ?erpadla
美国a片-韩国a片-综合a片在线观看