261225386
Technologie

Solenoidní dávkovací ?erpadla

Solenoidní dávkovací ?erpadlo je typ objemového ?erpadla, které vyu?ívá sestavu membrány a solenoidu na p?epravu kapaliny do vytlakového potrubí. Solenoidovy "pohon" se skládá z elektromagnetu a sestavy pru?in, které jsou aktivované/deaktivované sérií elektrickych impulz?. Pokud je solenoid aktivovany, elektromagnet p?sobí na membránu, která vytlá?í kapalinu z komory. Pokud je solenoid deaktivovany, pru?inovy mechanizmus vrací membránu do její vychozí polohy, ?ím? umo?ní nasátí kapaliny ze sacího potrubí do komory. Dávkovací efekt se dosahuje programováním ?erpadla podle rychlosti ?erpání. Rychlost m??e byt navolená obsluhou nebo záviset od vněj?ího signálu, nap?. z analytické sondy mě?ení pH. ?erpadlo m??e dávkovat kapalinu proporcionálně. V tomto p?ípadě m??e byt nap?. dávkován louh sodny na neutralizaci kyselych odpadních vod. Některá solenoidní dávkovací ?erpadla umo?ňují měnit vy?ku a rychlost zdvihu. To umo?ňuje zna?né sní?ení pr?toku, tj. vysoky poměr mezi maximálním a minimálním pr?tokem.

Kontaktujte mě ohledně mé ?ádosti

Máte nějaké otázky ohledně vyběru ?erpadla? Chcete vědět, které ?erpadlo je pro vás nejlep?í? Nechte nám na sebe kontakt a bli??í informace a ná? produktovy specialista vám zavolá.

Solenoidní dávkovací ?erpadlo
美国a片-韩国a片-综合a片在线观看