261225386
Technologie

Jak fungují peristaltická ?erpadla?

Peristaltická ?erpadla jsou objemová ?erpadla, s jejich? pomocí je mo?né p?epravit mnoho r?znych kapalin. Tato ?erpadla nemají ventily, těsnění ani sedla a jejich provoz je velmi levny. Ka?dé peristaltické ?erpadlo obsahuje flexibilní hadici nebo hadi?ku, která umo?ňuje p?epravu média. Poskytuje vysokou odolnost proti otěru a umo?ňuje snadné p?e?erpávání viskózních médií a médií s obsahem pevnych ?ástic.

Jak funguje peristaltické ?erpadlo?

Pracovní princip peristaltickych ?erpadel je zalo?eny na "posunování" média v hadici p?i jejím stla?ení a uvolnění. Va?ky, které stla?ují hadici, jsou upevněny na rotoru ?erpadla. Princip ?innosti těchto ?erpadel je podobny tomu, jak na?e tělo ?erpá krev, potravu nebo vzduch.

Typy peristaltickych ?erpadel

Existují dva typy peristaltickych ?erpadel: hadicová ?erpadla a peristaltická ?erpadla. ?erpadla peristaltická (s hadi?kou) jsou vhodná pro nízké pr?toky, jsou plně programovatelná, s mo?ností více hlav. ?erpadla hadicová (s hadicí) se vyborně hodí pro ?erpání médií s obsahem pevnych ?ástic.

Kde se peristaltická ?erpadla pou?ívají?

Peristaltická ?erpadla se pou?ívají v r?znych odvětvích. ?asto se pou?ívají pro ?erpání kal? s vysokym obsahem pevnych ?ástic v tě?ebním pr?myslu, pro ?erpání bioplynu a v ?istírnách, kde jsou abrazivní, hrubá a viskózní média. Peristaltická ?erpadla se více pou?ívají pro chemikálie nebo v laborato?ích.

Peristaltická ?erpadla: seznamte se, prosím

Peristaltická ?erpadla
美国a片-韩国a片-综合a片在线观看