261225386
Technologie

V?etenové ?erpadlo v?etenová

V?etenové ?erpadlo je objemové ?erpadlo vyu?ívající sestavu rotoru a statoru na vytvo?ení do?asnych kom?rek, do kterych je "vtahována" ?erpaná kapalina, která je dále tla?ena k vytlakovému hrdlu. Rotor má tvar závitové spirály, která se otá?í ve statoru. Stator je vyroben z pru?ného materiálu a má o jeden závit víc ne? rotor. To umo?ňuje rotaci statoru a zachování dutinového prostoru pro dopravu ?erpané kapaliny.

Pro jaké kapaliny a aplikace jsou vhodná v?etenová ?erpadla?

V?etenové ?erpadlo vyniká p?i ?erpání vysoce viskózních produkt?, které mají byt dopraveny na velké vzdálenosti (vytlak a? 48 bar). Obvykle tato ?erpadla najdete p?i zpracování odpadních vod, p?i ?erpání viskózních kal? a suspenzí obsahujících měk?í ?ástice. Dal?í typy jsou vyu?itelné pro dávkování, potraviná?ské aplikace a pro vy?erpávání sud?.

Jak funguje v?etenové ?erpadlo?

Kontaktujte mě ohledně mé ?ádosti

Máte nějaké otázky ohledně vyběru ?erpadla? Chcete vědět, které ?erpadlo je pro vás nejlep?í? Nechte nám na sebe kontakt a bli??í informace a ná? produktovy specialista vám zavolá.

V?etenové ?erpadlo v?etenová
美国a片-韩国a片-综合a片在线观看