261225386
Technologie

Jak fungují membránová ?erpadla?

Vzduchem ovládaná membránová ?erpadla (AODD - Air Operated Double Diaphragm pump) p?edstavují jedno z nejuniverzálněj?ích a nejjednodu?ích ?e?ení ?erpání, co? z nich dělá vynikající nástroj pro manipulaci s nejr?zněj?ími kapalinami.

Co dělá ?erpadlo tak univerzálním?

Pracovní princip objemového ?erpadla s vratnymi membránami je zalo?en na vytvá?ení do?asné komory pro "nasátí" a následné "vytla?ení" kapaliny. To umo?ňuje ?erpat kapaliny s viskozitou od 1 - 25.000 cP (v závislosti na pr?měru sání) a s hustotou do 1.8. P?íkladem je rozsah kapalin od vody a? po tekutou ?okoládu, rozpou?tědla, kyseliny, potraviny obsahující pevné ?ástice, krémy a gely. Díky tomu, ?e kapalina procházející ?erpadlem není v kontaktu s rotujícími nebo jinymi ?ástmi za?ízení, m??e ?erpadlo Verderair p?e?erpávat abrazivní suspenze, lepkavé sirupy, korozivní chemikále, ho?lavé kapaliny a dokonce i malé pevné ?ástice, v některych p?ípadech s pou?itím stejného ?erpadla! Vzhledem k tomu, ?e ?erpaná kapalina neslou?í k mazání nebo chlazení ?erpadla, m??e bě?et ?erpadlo nasucho nebo byt pou?ito jako samonasávací bez strachu z po?kození.

Support materials Verderair Diaphragm Pumps

Kontaktujte mě ohledně mé ?ádosti

Máte nějaké otázky ohledně vyběru ?erpadla? Chcete vědět, které ?erpadlo je pro vás nejlep?í? Nechte nám na sebe kontakt a bli??í informace a ná? produktovy specialista vám zavolá.

Membránová ?erpadla
美国a片-韩国a片-综合a片在线观看