261225386

?erpadla

V?etenová ?erpadla Verderpro

V?etenová ?erpadla Verderpro pat?í do skupiny objemovych ?erpadel a zahrnuje ?erpadla, macerátory a p?íslu?enství. ?erpadla Verderpro se dodávají s podava?i, násypkami, v hygienickém provedení; k ?erpání ?ídkych i velmi viskózních produkt? v potraviná?ském pr?myslu, zpracování odpadní vody, d?evozpracujícím pr?myslu, v chemickém a biochemickém pr?myslu.

V?etenová objemová ?erpadla Verderpro - vyhody

√ Produktová ?ada Verderpro zahrnuje v?etenová ?erpadla, macerátory a p?íslu?enství. 

√ Vynikají p?i zpracování (odpadních) vod a pro potraviná?sky pr?mysl. 

√ Dodáváme dávkovací jednotky, vertikální ?erpadla a ?erpadla s podava?i / násypkami.

Jak funguje v?etenové ?erpadlo? 

V?etenové ?erpadlo je objemové ?erpadlo vyu?ívající sestavu rotoru a statoru na vytvo?ení do?asnych kom?rek, do kterych je "vtahována" ?erpaná kapalina, která je dále tla?ena k vytlakovému hrdlu. Rotor má tvar závitové spirály, která se otá?í ve statoru. Stator je vyroben z pru?ného materiálu a má o jeden závit víc ne? rotor. To umo?ňuje rotaci statoru a zachování dutinového prostoru pro dopravu ?erpané kapaliny.  

Prosíme, klikněte sem pro zobrazení více informací o tom, jak v?etenové ?erpadlo funguje a o jeho principu ?erpání

V?etenová ?erpadla Verderpro

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看