261225386

?erpadla

Dávkovací ?erpadla Verderdos

Solenoidová ?erpadla Verderdos p?edstavují rozsáhly vyrobní program elektromagnetickych membránovych ?erpadel a sad p?íslu?enství, které dokonale padnou na solenoidová ?erpadla. ?erpadla Verderdos jsou ideální volbou, pokud máte na vytlkau velky protitlak. Díky rozsáhlému vyběr? smá?enych ?ástí je ?ada Verderdos ideálním ?e?ením pro ?erpání chemikálií r?znych koncentrací a vlastností. Solenoidová ?erpadla Verderdos nabízejí chemickou kompatibilitu s témě? v?emi chemikáliemi pou?ívanymi p?i úpravě vody.

Vyhody dávkovacích ?erpadel Verderdos

√ Prakticky bez opot?ebení (pouze 1 pohyblivá ?ást)
√ ?ádné mazání lo?isek ani h?ídelí
√ Snadná instalace a údr?ba
√ Extrémně nízké náklady na údr?bu a opravy
√ Vynikající vykonové charakteristiky

Dávkovací ?erpadla Verderdos

Hledáte technické podklady?

Máme pro vás p?ipraveny speciální stránky s technickou dokumentací. P?ejdete na ně kliknutím sem.

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看