261225386

?erpadla

Pi?kotová ?erpadla s rota?ními písty JEC

Potraviná?ská ?erpadla s rota?ními písty Verderlobe vyrábí JEC. Pou?ívají se hlavně v potraviná?ském a farmaceutickém pr?myslu. Splňují nejvy??í hygienické standardy. Potraviná?ská ?erpadla jsou schopná SIP a CIP, mohou také ?erpat látky s obsahem pevnych ?ástic a média, která jsou náchylná ke smykovému t?ení.

Pi?kotová ?erpadla JEC, ?erpadla s rota?ními písty a dvouv?etenová ?erpadla

?erpadla JEC se pou?ívají v celé ?adě pr?myslovych odvětví. Jsou ideální pro hygienické a pr?myslové aplikace (potraviná?sky (food) pr?mysl, p?i zpracování mléka, p?í vyrobě piva, ve farmaceutickych provozech a pro vyrobky osobní pé?e. 

Díky EHEDG certifikaci a ?istitelnosti CIP jsou ?erpadla JEC pou?ívána jako spolehlivá ?erpadla v biotechnologii nap?. ultrafiltra?ní procesy, plnící sterilní aplikace. V potraviná?ském pr?myslu m??ete ?erpadla JEC vyu?ívat p?i obalování sladkostí ?i su?enek ?okoládou apod. V oblasti osobní pé?e m??ete ?erpadla JEC vyu?ívat p?i p?e?erpávání ?ampon? a sprchovych gel? ze zásobních kontejner? do vyrobní linky.

Vyhody pro pi?kotová ?erpadla

? Vyrobena z kvalitních materiál?
Povrchová úprava do 0.4 μm Ra
Několik druh? ucpávek
Rotory pro ka?dou aplikaci
Certifikována dle ATEX a EHEDG
? V souladu s normami 3A a FDA

Pi?kotová ?erpadla s rota?ními písty JEC

Hledáte technické podklady?

Máme pro vás p?ipraveny speciální stránky s technickou dokumentací. P?ejdete na ně kliknutím sem.

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看