261225386

?erpadla

Sanita?ní ?erpadla Packo

Sanita?ní odst?edivá ?erpadla Packo mají jedine?né a kvalitní zpracování s nejvy??í mo?nou povrchovou úpravou. V?echna ?erpadla jsou elektrolyticky le?těna, co? vede k perfektně ?istému a hladkému povrchu se zvy?enou odolností proti korozi. Odst?edivá ?erpadla Packo zaji??ují vysokou bezpe?nost potravin, mají vysokou ú?innost, snadnou údr?bu a optimalizují vyrobní procesy. Jsou vhodná pro nejnáro?něj?í hygienické aplikace v potraviná?ském, kosmetickém a farmaceutickém pr?myslu. K dispozici je také ?ada ?erpadel pro pr?myslové aplikace.

Vyhody odst?edivych ?erpadel Packo

√ EHEDG a 3A certifikace

√ Snadno ?istitelná konstrukce

√ Potraviná?ská a hygienická odst?edivá ?erpadla Packo m??ete vyu?ít v mnoha oblastech: voda a odpadní voda / odpadové hospodá?ství, hornictví / tě?ba, potraviná?ství & pivovarnictví, chemickém, farmaceutickém, a petrochemickém pr?myslu.

Sanita?ní ?erpadla Packo

Hledáte technické podklady?

Máme pro vás p?ipraveny speciální stránky s technickou dokumentací. P?ejdete na ně kliknutím Technické listy pro odst?edivá ?erpadla Packosem.

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看