261225386

?erpadla

Membránová ?erpadla Verderair

Membránová ?erpadla Verderair jsou nejlep?í ?e?ení pro aplikace, které vy?adují víc ne? jen p?e?erpání kapalin. Doká?eme bez problém? ?erpat velmi lepkavé a viskózní kapaliny nebo kapaliny obsahující pevné p?íměsi (látky). Technologie rychlého p?sobení vzduchového ?ízení vytvá?í z ?erpadel Verderair VA, VA PURE a VA HI-CLEAN nejú?inněj?í ?adu membránovych ?erpadel na trhu.

Membránová ?erpadla Verderair - vyhody

√ Membránová ?erpadla Verderair jako nejjednodu??í zp?sob ?erpání r?znych kapalin

√ Velky vyběr materiál?; ?iroky sortiment smá?enych ?ástí ?erpadel Verderair, kovové nebo plastové verze

√ Membránová ?erpadla Verderair? pro pr?myslová vyu?ití: odpadové hospodá?ství, tě?ební, potraviná?sky, chemicky, farmaceuticky, a nap?. zpracování ropy a zemního plynu. 

Jak pracují membránová ?erpadla Verderair?

Membránové ?erpadlo je objemové ?erpadlo, které vyu?ívá dvě pru?né membrány, které se vzájemně pohybují dop?edu a dozadu. Jedna z membrán nasává kapalinu do ?erpadla, zatímco druhá membrána vytla?uje kapalinu do vytla?ného potrubí. Membrány fungují jako oddělovací stěna mezi vzduchem a kapalinou.

Pokud se chcete dovědět více o funk?ním principu membránovych ?erpadel, klikněte sem.

Membránová ?erpadla Verderair

Hledáte technické podklady?

Máme pro vás p?ipraveny speciální stránky s technickou dokumentací. P?ejdete na ně kliknutím sem

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看