261225386
About Verder

Laboratorní p?ístroje

Divize spole?nosti Verder Scientic zahrnuje vysoce vykonné firmy, aktivní na poli p?ípravy vzork? (Retsch GmbH), optické analyzy ?ástic (Retsch Technology GmbH).

VERDER s.r.o. je v ?eské a Slovenské republice distributorem p?ístroj? pro moderní mechanickou p?ípravu vzork? Retsch a charakterizaci ?ástic Retsch Technology.

Laboratorní p?ístroje: p?íprava vzork? od Retsch (?elis?ové drti?e, st?i?né mlyny, rotorové mlyny, kulové mlyny, kryogenní mletí, no?ové mlyny, sítovací stroje, děli?e vzork?) a optická analyza ?ástic od Retsch Technology (Camsizer P4, Camsizer X2)

V p?ípadě dotaz? ohledně prodeje a servisu, prosíme, kontaktujte

VERDER s.r.o. ([email protected] nebo [email protected])

GSM: +420 603 547 119

Tel: +420 261 225 387

___________________________________________________________________________________________________________________

RETSCH

RETSCH je světovym lídrem ve vyrobě p?ístroj? pro homogenizaci laboratorních vzork? ur?enych pro analyzu stejně jako p?ístroj? pro analyzu pevnych ?ástic pomocí prosévání.

Portfolio produkt? zahrnuje mlyny a ?elis?ové drti?e, které jsou schopné sní?it velikost ?ástic na jakoukoliv jemnost. Proséva?ky, zku?ební síta a také dal?í podp?rné technologie jako děli?ky vzork?, peletovací lisy ?i ultrazvukové ?isti?ky.

P?ístroje RETSCH jsou v souladu s p?íslu?nymi normami a jsou pou?ívány p?i kontrole kvality, ve vyzkumu a stojí za reprezentativní p?ípravou vzork? bez kontaminace.

_________________________________________________________________________________________________________________

MICROTRAC MRB

MICROTRAC MRB vyvíjí a prodává optické mě?icí systémy pro charakterizaci ?ástic (velikost a tvar) v suspenzích, emulzích, koloidních systémech, prá?cích a granulích, na základě dynamické analyzy obrazu a rozptylu laserového světla.

Mě?icí rozsah velikosti ?ástic sahá od 0,3 nm do 30 mm.

Velikost ?ástic a tvar ?ástic ur?ují některé z nejd?le?itěj?ích vlastností materiálu, nap?íklad chování toku ?ástic, rozpustnost nebo jejich tekutost. Ur?ení a udr?ení těchto vlastností hraje zásadní roli ve vyrobě, vyzkumu a v zaji?tění kvality.

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看