261225386

?erpadla

Hygienická ?erpadla

Sanita?ní ?erpadla

Verder liquids je specialista na vyrobu vlastních hygienickych ?erpadel. Na?e vyrobní portfolio zahrnuje odst?edivá ?erpadla Packo, membránová ?erpadla Verderair, peristaltická ?erpadla Verderflex a nyní nově i pi?kotová a dvouv?etenová ?erpadla JEC. S touto kompletní ?adou hygienickych ?erpadel umíme odpovědět na mnoho va?ich otázek!

Na?e ?erpadla m??ete najít témě? ve v?ech hygienickych odvětvích, jako jsou mlékárenské, nápojové a potraviná?ské, farmaceutické a biotechnologické spole?nosti. Své uplatnění naleznou i ve více ?pr?myslovych“ odvětvích s vy??ími nároky na ?istitelnost, jako je polovodi?ovy pr?mysl. Máme zku?enosti s filtrací, pasterizací, evaporací, CIP procesy a s mnoha dal?ími aplikacemi.

Nabízíme optimální ?e?ení

Rozsáhly sortiment nabízenych ?erpadel nám dává mo?nost vybrat to nejvhodněj?í dle po?adovanych specifikací: nejú?inněj?í, nejspolehlivěj?í, univerzální a pod. Máte-li také svá specifická p?ání s ohledem na CIP ?i?tění, na zaji?tění efektivního ?e?ení, hygienickou bezpe?nost.. máme z ?eho vybírat a co vám doporu?it a najít tak optimální ?e?ení.

Aplikace

Verder Liquids nabízí ?iroky program ?erpadel pro hygienické aplikace v potraviná?ství, p?i vyrobě nápoj?, farmaceutickém pr?myslu, mlékárenství a biotechnologickém pr?myslu. Nějaké p?íklady:

 • ?i?těná voda (PW, WFI)
 • evaporace
 • CIP
 • pasterizace, filtrace
 • p?e?erpávání
 • ?i?tění
 • míchání

Jaké jsou vyhody hygienickych ?erpadel Verder?

 • nejlep?í ?istitelnost!
 • vlastní hygienické standardy
 • elektrolytické le?tění nebo jiné povrchové úpravy
 • ?erpadla do Ra <0,4
 • 3A certifikace
 • certifikace EHEDG
 • 1935/2004 ES (EC10 / 2011)
 • ?i?tění CIP / SIP 

 

Hygienická ?erpadla

Ulo?te si katalogy hygienickych ?erpadel Verder

Máme pro vás p?ipraveny speciální stránky s katalogy ke sta?ení.

美国a片-韩国a片-综合a片在线观看